Započinje katastarska izmjera za dio katastarske općine Voćin – Poziv na javnu tribinu

Poštovani mještani Voćina, obavještavamo Vas da započinje postupak katastarske
izmjere za dio k.o. Voćin. Potreba za pokretanjem nove katastarske izmjere je
proizašla prvenstveno zbog nedovoljno točnih evidencija katastra i zemljišne
knjige, nesklada stvarnog stanja s postojećim evidencijama te mnogobrojni
neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji nositeljima prava otežavaju upravljanje
nekretninama u njihovom vlasništvu.

Postupak izmjere je besplatan za sve građane. Ukoliko ima potrebe, svoje
vlasništvo možete okrupniti, otparcelirati, podijeliti nasljednicima kroz ovaj
postupak. Tvrtka izvođač imati će i svoj ured u Voćinu u cilju što bolje
komunikacije i suradnje s Vama nositeljima prava na nekretninama.

Stoga, povodom početka postupka katastarske izmjere, Državna geodetska uprava,
Područni ured za katastar Virovitica i tvrtka Geoprem d.o.o. iz Osijeka kao
izvođač pozivaju sve nositelje prava na katastarskim česticama na području
katastarske općine Voćin da sudjeluju na Javnoj tribini koja će u prostoru
Hrvatskog doma u Voćinu biti održana u utorak 24.01.2023 s početkom u
17:00 sati
. Uz predstavnike Državne geodetske uprave i Općine Voćin, na Javnoj
tribini će sudjelovati i predstavnici izvođača radova.

Na javnoj tribini će korisnici biti pobliže upoznati o samoj katastarskoj izmjeri,
mogućnostima, pravima i obvezama nositelja prava na katastarskim česticama,
tijeku radova na katastarskoj izmjeri kao i svim drugim eventualnim pitanjima i
nejasnoćama.

Geoprem d.o.o.

Karta područja koje obuhvaća katastarska izmjera: