U Voćinu se održava program za osposobljavanje pčelara “Dobra pčelarska praksa”

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva organizira Program strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike – pčelare “Dobra pčelarska praksa”, kroz Mjeru 1 – Operacija 1.1.2., financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Program strukovnog osposobljavanja za pčelare održava se i u Voćinu, započeo je u ponedjeljak 21. studenog, a trajat će do četvrtka 24. studenog 2022. od 17 sati u prostorijama Doma udruga DUDNJAK.

Udruga pčelara “Papuk” Voćin poziva sve članove da se pridruže edukaciji.

mp