Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Prema obavijesti iz EKO-FLOR PLUS-a 23.05.2024. putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljat će se manja količina opasnog i neopasnog otpada na području općine Voćin. Također došlo je do izmjene redoslijeda lokacija sakupljanja, a važeći raspored je u nastavku: