Održana zelena akcija sadnje duda

U subotu 25. ožujka u organizaciji Udruge za razvoj lokalne zajednice RAST organizirana je akcija pozelenjivanja parka uz rijeku Voćinku sadnicama duda. U akciji je sudjelovalo dvadesetak članova udruga i ostalih volontera koji su posadili 50 sadnica bijelog i crnog duda. Cilj akcije bio je pozeleniti područje starog  “Dudnjaka” novim sadnicama duda kako bi se očuvao njegov povijesti i kulturni značaj.

Inače, ova je akcija dio projekta “Dud lista gdje teče rijeka čista” financiranog od strane dm-a u sklopu natječaja  {ZAJEDNO} za zelene ideje. Prvi dio čišćenja rijeke Voćinke odrađen je u listopadu, a akcija sadnje duda morala je pričekati povoljnije vremenske uvijete i dobavljivost sadnica.

mp

Foto: vv