Objavljeni rezultati programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i to za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, nematerijalnih kulturnih dobara, pokretnih etnografskih kulturnih dobara te orgulja.
Više od 12 i pol milijuna kuna utrošit će se na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara diljem Hrvatske.
U Virovitičko-podravskoj županiji prošlo je sedam projekata od kojih su dva na području Općine Voćin. Zaštita i očuvanje katoličke crkve Pohoda Blažene Djevice Marije u Voćinu financirat će se u iznosu od 150.000,00 kuna, a pravoslavne crkve sv. Georgija u Lisičinama s 120.000,00 kuna.

MP

Izvor: min-kulture.gov.hr