KUU “Voćin” sudjelovao je na koncertu pučkih pjevačkih skupina u Topolju

U subotu 3. prosinca, Kulturno-umjetnička udruga „Voćin“ sudjelovala je na koncertu pučkih pjevačkih skupina Srićna noć je prispila u sklopu obilježavanja 300. obljetnice crkve sv. Petra i Pavla u Topolju. Inače, crkva sv. Petra i Pavla jedna je od najljepših baroknih sakralnih građevina na istoku Hrvatske. Sagradio ju je Eugen Savojski 1722. godine u čast pobjede nad Osmanlijama. Nalazi se izvan naselja Topolje, uz nekadašnji stari tok Dunava.

Pod vodstvom Miroslava Šarića, Kulturno-umjetnička udruga „Voćin“ izvela je pjesmu Dobra vam večer gospodo koja je okosnica tradicionalnog božićnog običaja Kriskingli, Oj slavna betlemska ti si štalica te pjesmu Ustajte pastiri.

Božićnim koncertom čuva se od zaborava pučko tradicijsko crkveno pučko pjevanje, a osim KUU „Voćin“ u Topolju su se predstavili i ostale pjevačke skupine iz Baranje, Bačke i Slavonije:

ŽVS Kraljice Bodroga, KUDH Bodrog, Bački Monoštor
Pučke pjevačice crkve sv. Lovre, Baranjsko Petrovo Selo
KUD Baranjski Šokci, Draž
HKD Lisinski, Našice
KUD Lipa, Semeljci
KUD Seljačka sloga, Gajić

mp

Foto: Danijel Jager