Crkva Gospe Voćinske uzdignuta na čast bazilike

Požeška biskupija primila je od Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata Dekret kojim se crkvi biskupijskog svetišta u Voćinu dodjeljuje naslov manje bazilike. Svečanost proglašenja održat će se u Voćinu na blagdan Gospe Voćinske, 21. kolovoza a predvodit će ga apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua.

Manja bazilika basilica minor je posebna titula koju Papa dodjeljuje crkvama od posebne povijesne ili arhitektonske vrijednosti koje imaju veliku važnost za liturgijski i pastoralni život neke zajednice.

U svijetu postoje samo četiri velike bazilike basilica major i sve se nalaze u Rimu. S druge strane, manjih bazilika ima preko 1800. U Hrvatskoj postoji desetak manjih bazilika, a neke od bližih su Bazilika Srca Isusovog u Zagrebu, Đakovačka katedrala, Bazilika Majke Božje Bistričke, Bazilika sv. Kvirina u Sisku i Eufrazijeva bazilika u Poreču. Voćinska bazilika bit će jedina između Siska, Zagreba i Osijeka, a ujedno i jedina u Požeškoj Biskupiji.

Na isti dan 21. kolovoza održat će se 25. obljetnica Požeške biskupije koju je utemeljio sv. Ivan Pavao II. i 25. obljetnica Voćina kao glavnog biskupijskog svetišta.

MP